Cmepius

Erasmus+ strateško partnerstvo GROW

Ustanovna fundacija BIT Planota  je skupaj s 5 organizacijami iz 3 držav izpeljala Erasmus+ strateško partnerstvo projekt z naslovom Development of woman self-help group in the area of multifunctional farming – GROW, v katerem so se osredotočili na področje večnamenskega kmetovanja in socialnega podjetništva kot možnosti delovnega področja in socialne vključenosti ranljivih skupin končnih uporabnikov (predvsem žensk s podeželja).
Projekt je uspešno naslovil področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter hkrati kakovostno naslovil tudi področje splošnega izobraževanja odraslih (uporaba pripravljenih rezultatov med odraslimi). Partnerji so predstavljali ključne akterje iz različnih področij (VŠ, PIU, nevladni sektor) ter se uspešno povezali z deležniki izven partnerstva – iz regionalnih in območnih enot (zavod za zaposlovanje, šole, občina).
Projekt je dobro naslovil ciljno skupino – izobraževalce v poklicnem izobrževanju in usposabljanju, mentorje v nevladnih organizacijah, svetovalce oz. tiste, ki se ukvarjajo z ranljivimi skupinami.
Glavni rezultati so bili model za oblikovanje skupine za opolnomočenje posameznikov, priročnik, individualni treningi, evalvacija pilotnih treningov ter smernice za integracijo programa v šolski sistem ter regionalne razvojne strategije.
Tematika projekta je aktualna za izbrane regije ter relevantna tudi za druge, predvsem v luči spodbujanja posameznikov iz ranljivih skupin k aktivnemu vključevanju v družbo (preko dodatnega izobraževanja, zaposlovanja). Poleg tega so pripomogli k ozaveščanju lokalnih ‘kmetij’ in drugih organizacij s podeželja h gospodarskemu razvoju in reševanju težav z ‘opuščanjem’ dejavnosti na tem področju (npr. odhajanje mladih iz regij in nezanimanje za dejavnosti na podeželju).

Več o projektu si lahko preberete tukaj.