Cmepius

Erasmus+ Strateško partnerstvo EUpreneurs

Šolski center Srečka Kosovela Sežana  skupaj s partnerji iz 4 EU držav preko strateških partnerstev Erasmus+ spodbuja podjetništvo pri dijakih. Dijaki so ustanovili mednarodna dijaška podjetja, v katerih praktično pridobivajo znanja z vodenjem podjetja, izvajanjem različnih aktivnosti – marketing, prodaja, izdelki idr. Slovenski dijaki so ustanovili podjetje Konstrukcija, ki se ukvarja s prodajo izdelkov s potiski Kosovelove poezije.
Šola pridobljeno znanje in novosti vključuje v redni učni načrt, predvsem v okviru Kreativno podjetništvo, ki se izvaja v podjetniškem modulu/sklopu od leta 2009. Učni načrt je edinstven primer dobre prakse v evropskem merilu.