Cmepius

Erasmus+ dobra praksa Zavoda RS za šolstvo – partnersko sodelovanje učitelja z učenci

V projektu Glas učenca – most do učenja (BRIDGE) je Zavod RS za šolstvo v sodelovanju s partnerji razvijal različne modele partnerskega sodelovanja učitelja z učenci. BRIDGE je razvil in izvedel ideje za pedagoške prakse, ki podpirajo aktivno vlogo učencev pri njihovem učenju z gradnjo mostov med študenti in učitelji. S stalnim strokovnim spopolnjevanjem učiteljev in drugimi pobudami so učitelji dobili podporo pri izgrajevanju partnerstva z učenci, ki zagotavlja uresničevanje njihovih potencialov za enakovredno partnerstvo v družbi. Projekt ni povezoval le učencev in učiteljev, pač pa tudi skupna prizadevanja za izboljšanje kakovosti učenja in poučevanja.

V projekt je bilo neposredno vključenih 15 šol, ki so vključevale ravnatelje, učitelje ter notranje in zunanje podporno osebje. Razvitih je bilo več intelektualnih rezultatov, modelov za sodelovanje v partnerstvu z učenci, ki lahko sistematično in trajnostno povečajo zavzetost in sodelovanje učencev z boljšimi odnosi med učencem in učiteljem v učilnici na nacionalni in nadnacionalni ravni. Zbrana so bila praktična orodja, ki so na voljo prek spletne strani. Ta orodja so bila tekom projekta uporabljena in ovrednotena na lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih dogodkih.

Mladi so pridobili večjo samozavest, samospoštovanje, odgovornost, komunikacijske spretnosti, veščine vodenja, zmožnost prisluhniti drugemu. S prevzemanjem aktivnejše vloge pri učenju razvijajo lastne samoregulacijske zmožnosti. Njihova angažiranost in motivacija sta se, s tem ko so dobili glas, povečali. Učitelji so poglobili metode poučevanja, ki učencem omogočajo učinkovito učenje in se hkrati izpopolnjevali za delo v partnerstvu z učenci. S poglobljenim razumevanjem in dolgoročno uporabo intelektualnih rezultatov se bo učna kultura še naprej izboljševala.

Projekt je podprt s sredstvi iz programa Erasmus+ Strateška partnerstva na področju šolskega izobraževanja.

Več na spletni strani projekta in platformi projektnih rezultatov Erasmus+.