Cmepius

Erasmus+ dobra praksa Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT) ima bogato zgodovino mednarodnega sodelovanja, ki pozitivno vpliva na vsebino njihovega študijskega programa, študente in zaposlene ter lokalno turistično panogo.

Večina udeležencev projekta, ki je trajal dve leti, so bili študentje, ki so opravljali pripravništvo v tujini. Spodbujajo jih, da z mobilnostjo v tujino izboljšajo svoje kompetence ter izkusijo organizacijo gostiteljico s petimi zvezdicami v tujini. Za spodbujanje in motiviranje študentov spodbujajo tudi mobilnost osebja, kar zagotavlja spoznavanje novih trendov, sklepanje prijateljstev in poslovnih povezav. Omogoča jim tudi, da pripravijo podrobne učne programe in aktivnosti za prihodnje mobilnosti.

Pohvalijo se lahko z nekaj študenti, ki so uspešno zaključili svojo mobilnost in so trenutno v tujini. Dva živita in delata v Londonu (letališče Hilton London Gatwick) v gostinstvu, eden živi in dela na Dunaju v hotelu Radisson Blue kot receptor, eden kariero nadaljuje v svoji zadnji organizaciji mobilnosti kot animator (GF Hoteles – Camulse SLU) in eden v Veliki Britaniji v hotelu Gleneagles, in sicer v “wellness”-u.

Projektno delo načrtujejo in izvajajo v skladu z Erasmus Policy Statement (EPS) in strategijo internacionalizacije v skladu z ECHE listino. Erasmus + je okrepil  ime VSGT v Evropski uniji, jim omogočil dodatne možnosti in jih še bolj integriral kot uveljavljeno evropsko institucijo na terciarni ravni.

Več na njihovi spletni strani in platformi projektnih rezultatov Erasmus+.