Cmepius

Erasmus+ dobra praksa Srednje šole za gostinstvo in turizem Celje

Mali koraki – velike spremembe. To je dokazala Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, ki je s pomočjo projektov mobilnosti dosegla dva velika cilja, ki so si ju pred štirimi leti zadali v strategiji internacionalizacije. To je vpeljava novih modulov v redni izobraževalni program v okviru odprtega kurikula in sodelovanje delodajalcev pri njihovi izvedbi. Nova modula, ki so ju poimenovali Koordinacija gostinskih storitev in Hotelske storitve, pomenita obogatitev in posodobitev izobraževalnega programa, ki ga že izvajajo, hkrati pa predstavljata novo obliko sodelovanja šolskega in gospodarskega sektorja. Šola je rezultat dosegla z natančno vizijo, proaktivnim pristopom in vključenostjo mentorjev iz podjetij v projekte mobilnosti. Delodajalci so na takšen način prepoznali mnoge koristi, ki jih dijakom prinaša praksa v tujini, na stežaj pa vrata odpirajo tudi tujim dijakom, ki prihajajo v Slovenijo. S projekti mobilnosti je srednja šola prav gotovo pozitivno učinkovala na izobraževalni sistem, česar bodo deležne tudi prihodnje generacije na področju gostinstva in turizma.

Več na spletni strani šole in platformi projektnih rezultatov Erasmus+.