Cmepius

Erasmus+ dobra praksa SGLŠ Postojna – gozdarstvo in zdravstvena nega

Projekt Keep Educating Yourself (KEY) Srednje gozdarske in lesarske šole Postojna je vključeval dijake in osebje s področij gozdarstva in zdravstvene nege. Izvedba projekta je šoli omogočila, da ostane v stiku z novostmi na strokovnih področjih gozdarstva in zdravstvene nege, prenese primere dobrih praks in strokovno usposobi učitelje in dijake. Na področju gozdarstva je bil poudarek na gozdarskih žičnih žerjavih, na področju zdravstva pa v dopolnilnih/podpornih terapijah v zdravstveni negi.

Tekom mobilnosti v tujini so učitelji nadgradili svoje znanje in kompetence s področja spravila lesa. Nova znanja in spretnosti so prenesli neposredno v svojo redno prakso, saj so v okvir odprtega kurikula uvedli nov modul žičničarstvo, poleg tega pa so prenovili postopek priznavanja NPK žičničar. V tujini pridobljeno znanje so s tem integrirali v lastno delovno prakso z namenom usposobiti dijake in odrasle za relativno specifičen poklic gozdarski žičničar. S tem so aktivnosti programa Erasmus+ doprinesle k dvigu kakovosti sistema poklicnega in strokovnega usposabljanja, pogodbenik oz. udeleženci pa so zagotovili trajnost rezultatov projekta Erasmus + in premaknili kamen v mozaiku ohranjanja in skrbi za gozdove. Zato je šola v letu 2019 prejela priznanje jabolko kakovosti (na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja).

Projekt je sofinanciran iz programa Erasmus+ Mobilnosti za dijake in osebje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Več na spletni strani šole in platformi projektnih rezultatov Erasmus+.