Cmepius

Erasmus+ dobra praksa ŠC Novo mesto

Po dolgoletnem sodelovanju na področju evropskih razvojnih projektov in projektov mobilnosti Erasmus+ se je Šolski center Novo mesto odločil za sistematičen pristop k spodbujanju mobilnosti študentov. Osredotočili so se na študente in na ukrepe za zagotavljanje trajnosti projektov mobilnosti.

Prvi korak je bil vzpostavitev Erasmus+ “Europrakse” – novega koncepta, ki označuje izvedbo trimesečnega praktičnega izobraževanja v tujini. Pri Erasmus+ Europraksi ne gre zgolj za pridobivanje praktičnih izkušenj in utrjevanje znanja tujih jezikov, temveč za celostno doživljanje načina življenja in dela v deželi gostiteljici ter spoznavanje njene kulture, za prilagoditev študentov novim in drugačnim življenjskim ter delovnim razmeram, s čimer se jim lahko odpirajo nove perspektive.

Naslenji korak je bil zagotavljanje kakovosti izvedenih mobilnosti. Višja strokovna šola je oblikovala široko mrežo partnerskih institucij, podjetij in šol, ki študentom omogočajo oblikovanje programa prakse »po meri«: upoštevajo se konkretne potrebe študenta, njegovo znanje, poznavanje študijskih programov, ki jih šola izvaja ter nudenje odličnega mentorstva ter spremljanje študenta.
Sistematičen pristop se je oblikoval tudi pri motivacijski strategiji in pri pripravi študentov na izkušnjo mobilnosti.
Posebej pozorno je bil oblikovan tudi korak prijave na prosto mesto Erasmus+ prakse, ki poteka na enak način kot prijava na »pravo« delovno mesto. Pri tem pa je ključna povratna informacija na študentov življenjepis, ki jo v procesu izbora študenta poda podjetje. Tu je šola ugotovila, da tuja podjetja zahtevajo bolj natančne opise profesionalnih in osebnostnih lastnosti, kompetenc in veščin kandidata, ki se nanašajo na specifičnost določenega delovnega mesta. Pred potrditvijo izbora je organiziran tudi razgovor s predstavnikom podjetja v okviru katerega študent dobi občutek, da ne gre zgolj za igranje vlog kot v šoli, ampak za resnično situacijo.

Šola je okrepila zavedanje pri študentih, da je sodelovanje v projektu Erasmus+ življenjska priložnost, ki bo v prihodnje vsakemu mobilnemu študentu povečala možnosti za zaposlitev.

Promocija Erasmus+ programa Europrakse na Dnevu odprtih vrat na Šolskem centru Novo mesto, november 2017