Cmepius

Erasmus+ dobra praksa OŠ Rodica

Osnovna šola Rodica je v okviru Erasmus+ projektov mobilnosti KA1  vključena v projekt z naslovom POGLED ČEZ MEJE MIGRACIJ, ki poteka v obdobju od 2017 do 2019.

Soočamo se s prihodi otrok z drugih držav, ki zagotovo predstavljajo prilagoditev pri vseh udeležencih, zato je ključnega pomena, na kakšen način šola sodeluje in dela z novimi učenci. V ospredju postavljajo sodelovanje in izboljšanje področij, kjer so imeli primanjkljaje do sedaj.  Pri tem je ključno sodelovanje z bližnjo okolico. Želeli so izboljšati medkulturno sobivanje z izboljšanjem sistemov vrednot vseh učencev in poučevanjem o strpnosti, solidarnosti in medsebojnem spoštovanju v večkulturni šoli. Sprva so načrtovali uvedbo izboljšav v evropski razvojni načrt šole, tako da so štiri delavce poslali na strukturirane tečaje v tujini za pridobitev novih znanj. Tuje organizacije imajo veliko izkušenj pri delu s priseljenci z različnim jezikovnim poreklom poleg tega pa imajo boljši občutek za prilagajanje kakovostnih metod, oblik dela in znanja o IKT v različnih medkulturnih okoljih. Projektna skupina je vključila nove metode in oblike dela, pridobljene na izobraževanjih v tujini, v delo pri samem pouku in v okviru šolskih aktivnosti in letnega načrta šole.

Projekt je pozitivno vplival na medkulturno sobivanje v šoli, na učinkovito sodelovanje v lokalni skupnosti pri pomoči družinam priseljencev in na prenašanje gradiva med slovenskimi in evropskimi šolami ter na nadaljnje pristope k medkulturnemu izobraževanju in njegovem širjenju v večkulturni družbi. Strategije reševanja problemov, rezultati (npr. šolska publikacija, brošure in spletni zemljevidi, vzorčne metode dela in pouka), razvoj medkulturnih kompetenc v šolskih dejavnostih in orodja IKT so in bodo vključeni v nadaljnji strateški razvoj šole.

Več na spletni strani OŠ Rodica in platformi projektnih rezultatov Erasmus+.