Cmepius

Erasmus+ dobra praksa Jara, Zavod za razvoj knjižnic

Erasmus+ projekt mobilnosti z naslovom Knjižničarji v svetu, ki ga je izvedla Jara, Zavod za razvoj knjižnic, odlikujeta odlična priprava udeležencev in zelo dobro izvedene mobilnosti. Med primere odlične prakse pa ga lahko uvrstimo predvsem zaradi učinka, ki ga je imel na udeležence, njihove organizacije ter na ostale knjižnice v Sloveniji.
Neposreden učinek je viden v zavezi udeležencev, da so do konca leta 2015 v svojih knjižnicah uvedli vsaj eno novost, ki izhaja iz izkušnje mobilnosti, nekatere manjše spremembe pa so vpeljali že takoj (na primer informacijsko delo z uporabnikom ‘z ramo ob rami’, brez pulta, ki ločuje).
Učinek na regionalni ravni se kaže v medsebojnem sodelovanju udeležencev tudi po zaključku projekta, četudi prihajajo iz različnih knjižnic oziroma krajev.
Najbolj odmeven rezultat projekta pa je spletni dnevnik ‘Knjižničarji v svetu; Čez planke nad zaplankanost‘, ki ga je vsakodnevno spremljala večina knjižničarjev v splošnih knjižnicah v Sloveniji. Ustvarili so tudi Facebook profil projekta, ki se tudi po zaključku projekta nadgrajuje z novimi vsebinami. V zapisih na spletnem dnevniku so udeleženci objavili svoje vtise o vsem, kar so videli in česar so se naučili, ter razmišljanja o tem, kako bi to znanje lahko uporabili pri svojem delu v knjižnici in v širšem slovenskem okolju, zapisi pa so spodbudili tudi več razprav o nujnosti drugačnega razmišljanja in delovanja slovenskih knjižnic.

Zavod Jara je za projekt prejel nacionalno priznanje jabolko kakovosti 2017 na področju izobraževanja odraslih.