Cmepius

Erasmus+ dobra praksa Inovacijsko-razvojnega inštituta UL

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani je tista organizacija, ki s svojimi projekti krepi trikotnik izobraževanja, znanosti in gospodarstva. S temeljito analizo potreb slovenske industrije in pregledom obstoja izobraževanj na področju kompozitne proizvodnje so skupaj z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji oblikovali ključne naloge, znanja in veščine, ki so potrebni v kompozitni industriji, in zasnovali izobraževalni program, ki je v procesu pridobitve nacionalne poklicne kvalifikacije. Inštitut tako prenaša bogato znanje vključenih visokošolskih institucij Univerze v Ljubljani in krepi zunanjo mrežo partnerjev. S projektom so sistemsko podprli področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja in gospodarstvu ponudili možnost prekvalifikacije brezposelnih delavcev, izobraževalnemu sistemu pa nove vsebine za praktično usposabljanje bodočih kadrov. S sodelovanjem v programu Erasmus+ Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani krepi medsektorsko povezovanje, odličnost poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter odzivanja visokošolskih institucij na potrebe trga dela.

Več na spletni strani projekta in platformi projektnih rezultatov Erasmus+.