Cmepius

Erasmus+ dobra praksa Ekonomske šole Celje

Projekt Praktično izobraževanje – most med izobraževanjem in trgom dela je bil financiran iz programa Erasmus+ KA107:  Projekt mobilnosti s partnerskimi državami v terciarnem izobraževanju.

V “Evropi 2020” je poudarjen pomen razvijanja partnerstva med izobraževanjem, usposabljanjem in delom.  V “Programu za posodobitev evropskih visokošolskih sistemov” pa je poudarjeno vključevanje delodajalcev in institucij na trgu dela v procese izobraževanja z namenom aktualizacije trenutnih in nastajajočih potreb na trgu dela ter spodbujanja zaposljivosti. Cilji mobilnosti v okviru projekta so v skladu z omenjenimi prioritetami, in sicer izboljšati kakovost izobraževanja v Srbiji ter aktivno povezati izobraževanje in trg dela. S tesnim sodelovanjem s partnerji, skrbno izbranimi aktivnostmi ter učinkovito porabo sredstev dosegajo rezultate, kot je prenovljen okvir za izvajanje strokovne prakse na področju ekonomije, ki prinašajo učinke na ravni študentov in zaposlenih ter na ravni sodelujočih institucij. S premišljenimi in kakovostno izvedenimi aktivnostmi pa te rezultate širijo na mednarodni ravni in s tem dosegajo tudi širše učinke.

Člani projektne skupine so pripravili naslednje intelektualne rezultate:

Priročnik za organizatorje in mentorje praktičnega izobraževanja v šoli

Priročnik za organizatorje in mentorje praktičnega izobraževanja v organizacijah

Zbirka obrazcev za praktično izobraževanje

Nabor splošnih kompetenc

Nabor poklicnih kompetenc (na primeru komercialist in računovodja)

Več na spletni strani projekta in platformi projektnih rezultatov Erasmus+.