Cmepius

Erasmus+ dobra praksa DOBA Fakultete – programi virtualne mobilnosti

DOBA Fakulteta se je prilagodila potrebam študentov enaindvajsetega stoletja na inovativen in aktualen način z uporabo internetne tehnologije tako pri pedagoškem delu kot na področju mobilnosti. S ciljem omogočiti mednarodno izkušnjo tudi zaposlenim študentom, ki se zaradi finančnih, socialnih ali službenih razlogov ne morejo fizično vključiti v mobilnost, so razvili programe virtualne mobilnosti in s tem omogočajo izkušnjo internacionalizacije vsem študentom. Od leta 2009 vsako leto organizirajo virtualno poletno šolo Creative Cross Cultural Communication, katere cilj je krepitev medkulturnih kompetenc in v katero so bili vključeni tudi izbrani udeleženci mobilnosti, tako zaposleni kot študenti. Učinek sinergij različnih aktivnosti na nacionalni in mednarodni ravni se kaže tudi v večji prepoznavnosti in kredibilnosti na področju študija na daljavo v mednarodnem okolju, kar pa je pomembno za njihova bodoča sodelovanja. Še posebej v okviru programa Erasmus+, v katerem bo v novem programskem obdobju precej pozornosti namenjene prav virtualnim mobilnostim.

Prejemnik priznanja jabolko kakovosti v letu 2019 (na področju visokošolskega izobraževanja).

Več na spletni strani fakultete.