Cmepius

Erasmus+ dobra praksa Biotehniški center Ljubljana

Projekt Biotehniškega centra Ljubljana z naslovom Temelji prihodnosti dokazuje, da je do velikih sprememb mogoče priti tudi z malimi koraki. Projekt izstopa na področju učinkov in rezultatov, saj je šola na osnovi mobilnosti osebja nadgradila vsebine in postopek izvedbe poklicne mature, s čimer je učinek presegel organizacijsko, lokalno in regionalno raven. Učitelji v programu veterinarski tehnik so na mobilnosti v tujini pridobili nova znanja in osvojili inovativne metode ter oblike dela, ki so jih po povratku domov neposredno prenesli v razred in prakso. Sodelovali so pri pripravah praktičnih nalog pri poklicni maturi za veterinarske tehnike. Praktično preverjanje ‘po novem’ temelji na nalogah, ki jih določa sistem PEPAS – vseevropski sistem ocenjevanja praktičnega dela veterinarskih tehnikov, ki temelji na reševanju strukturiranih nalog po sistemu OSCE oziroma ‘objektivno strukturiranih kliničnih postopkih’.

Na sliki prof. Bogdan Zdovc, idejni vodja projekta

Nekaj vtiskov dijakov z mobilnosti je na voljo tukaj.