Cmepius

Erasmus+ dobra praksa LU Ormož

Ljudska univerza Ormož je bila s projektom z naslovom Tradicionalna ročna dela nas zbližujejo vključena v program Erasmus+, KA104 mobilnost v izobraževanju odraslih. Namen projekta je bil, da se mentorice in udeleženke študijskih krožkov ljudske univerze in Univerze za tretje življenjsko obdobje udeležijo mobilnosti v poljskem mestu Bytom, kjer spoznajo nekatera njihova tradicionalna ročna dela. Skozi projekt je bilo tako udeleženkam omogočeno, da pridobijo nova znanja in veščine s področja tradicionalnih ročnih del, ki jih bodo nato širile na lokalnem območju.

Učinek projekta se odlično vidi v študijskem krožku, ki so ga članice poimenovale Dotik perlic. V tem krožku ne gre samo za prenos ideje izdelovanja perlic. Gre za kvalitetno preživljanje prostega časa in za veselje članic, ki so ustvarjale nakit in ga bodo s še večjim veseljem tudi nosile in ga pokazale drugim. Gre za to, da so svoje izdelke s ponosom dale na ogled na razstavi.

Več na blogu LU Ormož in platformi projektnih rezultatov Erasmus+.