Cmepius

Izobraževanje odraslih

Projekti mobilnosti, partnerstva in podporna orodja

Programi in podporna orodja so namenjeni financiranju aktivnosti javnih ali zasebnih organizacij, ki so dejavne na področju izobraževanja odraslih ali podpori njihovemu delu z vidika informiranja in medsebojnega povezovanja.

Namen aktivnosti je dvig kakovosti in usposobljenosti, tako institucij kot izvajalcev, ki v projektih sodelujejo. Poudarek je na nadgradnji kvalifikacij in krepitvi razvoja človeškega kapitala ter povezovanju. Projekti vključujejo tako aktivnosti osebja organizacij za izobraževanje odraslih z namenom učenja, poučevanja ali izvajanja usposabljanja na partnerski organizaciji v tujini, kot tudi aktivnosti informiranja in povezovanja med različnimi deležniki v izobraževanju odraslih.

Programi in podporna orodja, ki omogočajo aktivnosti na področju izobraževanja odraslih, so:

  • ERASMUS+, učna mobilnost posameznikov,
  • ERASMUS+, strateška partnerstva in
  • EPALE, spletna platforma za izobraževanje odraslih.

Spletnemu mestu EPALE lahko vsebine prispevajo in komentirajo vsi izobraževalci odraslih. Na razpise za pridobivanje sredstev iz ERASMUS+ se lahko prijavijo le institucije in ne posamezniki. Pravila sodelovanja in navodila so na voljo pri opisu posameznega projekta oziroma programa oz. v razpisni dokumentaciji.