Cmepius

Formativno spremljanje in vrednotenje transverzalnih veščin z IKT

9 aprila, 2020

Zavod RS za šolstvo je v letih 2016 in 2017 sodeloval v inovativnem projektu eksperimentiranja s politikami, ki ga je sofinancira Evropska komisija – ATS2020 (Assessment of Transversal Skills 2020). V projektu je sodelovalo 17 partnerjev iz 11 držav EU. Temeljni namen projekta je bil uvajati sodobne pristope k spodbujanju razvoja ter k spremljanju in vrednotenju transverzalnih veščin, ki jih v različnih kontekstih poimenujemo različno (npr. evropske ključne kompetence, veščine 21. stoletja itd.). Ena izmed teh je digitalna veščina, ki je bila v okvirih projekta smiselno integrirana v spodbujanje razvoja veščin, kot so npr. sodelovanje in komuniciranje, kritično mišljenje, samorefleksija in samouravnavanje, delo z viri, ustvarjalnost, učenje učenja itd.
Izsledki in rezultati projekta so na voljo na spletni strani ats2020.eu.

Na spletni platformi SEG (School Education Gateway) so na voljo vsebine spodaj objavljenega 60 minutni webinarja Formativno spremljanje, od teorije do prakse, ki sta ga, pred nekaj dnevi (7. 4. 2020) izvedla mednarodna strokovnjaka na področju formativnega spremljanja – Dylan William (profesor na University College London) in Javier Ramos Sancha (učitelj v vrtcu in osnovni šoli La Mennais – San Gregorio v Aguilar de Campoo). V webinarju – spletnem seminarju sta strokovnjaka delila svoj vpogled in znanje, kako celovito vključiti formativno spremljanje v vsakodnevno delo. Izvedeli boste tudi kaj je oblikovno ocenjevanje, kaj ni in kako lahko dopolni druge oblike ocenjevanja.

Z namenom lažjega prenosa tovrstnih vsebin v učilnice, še posebej v teh časih izrednih razmer virtualnih učilnic, je naša eTwinning ambasadorka Tatjana Gulič v mesecu marcu izvedla spletni seminar Svetovalnica za učenje in poučevanje na daljavo 1 (24. 3. 2020, eTwinning Live). Za več vsebin sledite eTwinning kanalu.

Zavod RS za šolstvo je tudi v okviru projekta Glas učenca – most do učenja (BRIDGE) razvijali različne modele partnerskega sodelovanja učitelja z učenci. Projekt in njegovi rezultati ter praktična orodja so bili prepoznali kot primer dobre prakse in smo ga tudi mi objavili na naši spletni strani.
Za več informacij in vsebin si oglejte spletno stran projekta ter Mednarodno konferenco CIDREE 2019 – Student voice in education.